โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม เปิดรับสมัครนักเรียนผ่านการสอบแบบออนไลน์

When

ตั้งแต่วันนี้

Where

รูปแบบออนไลน์

เกี่ยวกับโรงเรียนสาธิตพัฒนา | ฝ่ายมัธยม

สาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม

โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม มุ่งเน้นความสุขและความสำเร็จด้านวิชาการของนักเรียนเป็นสำคัญ กับแผนการเรียนรายบุคคลที่มีเป้าหมายเพื่อค้นหาตัวตนและพัฒนาศักยภาพความถนัดของนักเรียน ผ่านกระบวนการการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 ควบคู่หลักสูตรและบุคคลกรจาก OnDemand เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ผสมผสานเทคโนโลยีทางการศึกษาในห้องเรียน พร้อมทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษระดับนานาชาติตามมาตรฐาน Cambridge Assessment International Education เพื่อใช้ในการสมัครเรียนต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศและต่างประเทศ ได้ทั้งในระดับ IGCSE O-Level และ A-Level

3 Core Pillars

รู้จัก 3 เครื่องมือที่จะช่วยค้นหาตัวตน เตรียมความพร้อมด้านวิชาการและวางพื้นฐาน การใช้ชีวิตที่จำเป็นในโลกยุคปัจจุบัน

Image Description

IDP (Individual Development Plan)

หลักสูตรค้นหาตัวตนและศักยภาพของตนเองเพื่อการสร้างแผนพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล นำไปสู่การเรียนรู้อย่างมีความสุขและสร้างรากฐานสู่ความสำเร็จในแบบฉบับของตน

English 4 Skills

หลักสูตรการเรียนรู้และสื่อสารภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน Cambridge ที่สามารถใช้สมัครเรียนต่อต่างประเทศในมหาวิทยาลัยชั้นนำได้ทั้งในระดับ IGCSE O-Level และ A-Level

21st Century Competencies

กิจกรรมพัฒนาทักษะรอบด้านเพื่อการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 อย่างมีความสุขและยั่งยืน ควบคู่กับหลักสูตร OnDemand เพื่อความเป็นเลิศด้านวิชาการ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยระดับ Ivy League ไทยและ Ivy League โลก

สาสน์จากผู้อำนวยการ | และผู้บริหาร

คุณเศรษฐพล ไกรคุณาศัย และคุณสุธี อัสววิมล หัวหน้าโครงการและหัวหน้าทีมวิชาการโครงการเลิร์นสาธิตพัฒนา กับวิธีการวางแผนการเรียน หลักสูตรวิชาการเข้มข้น รวมทั้งสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียน ที่เน้นสร้างความเข้าใจพร้อมจุดประกายแรงบันดาลใจใหม่ๆ มุ่งสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน ที่ ‘โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม’

Virtual | Tour

ค้นพบประสบการณ์ใหม่ในการเยี่ยมชมโรงเรียนสาธิตพัฒนาของเรา

Take a Tour

การรับสมัคร | นักเรียน

การสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม เป็นการประเมินศักยภาพของนักเรียนในการใช้ความรู้และการประยุกต์ใช้​ทักษะในชีวิตจริง โดยจะประเมินใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการอ่านจับใจความ (Reading Literacy) ด้านคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) พร้อมทั้งกระบวนการแก้ปัญหา การใช้เหตุผล และวิสัยทัศน์ต่อการเป็นพลเมืองโลกที่ดี

นักเรียนที่สนใจสามารถลงทะเบียนสอบ MSR ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติรูปแบบออนไลน์ได้ ที่นี่ โดยมีค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ MSR คนละ 500 บาท และสามารถสอบได้ 2 ครั้ง

 1. ลงทะเบียนจองวัน-เวลาสอบ* ที่นี่
 2. ชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ MSR
  • ผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี 026-232604-9 พร้อมส่งหลักฐานการชำระได้ที่ Line Official: @Satitpattanaschool
*ท่านที่ต้องการจองรอบสอบวันอังคาร์-ศุกร์
กรุณาลงทะเบียนจองวัน-เวลาสอบล่วงหน้าเป็นอย่างน้อย 1 วัน พร้อมส่งหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม ก่อนเวลา 14.00น. ของวันที่ท่านจองรอบสอบ หากเลยเวลา 14.00น. จะถือเป็นการจองรอบสอบของวันถัดไป (เช่น ต้องการสอบวันที่ 24 มี.ค. ท่านควรจองวัน-เวลาสอบ พร้อมส่งหลักฐาน ก่อนวันที่ 23 มี.ค. เวลา 14.00น.)


*ท่านที่ต้องการจองรอบสอบวันเสาร์, อาทิตย์, จันทร์
กรุณาลงทะเบียนจองวัน-เวลาสอบ พร้อมส่งหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม ภายในวันศุกร์ ก่อนเวลา 12.00น.

กำหนดการสมัครและสอบคัดเลือก MSR

 • 1/1/63

  มกราคม

  ระยะเวลาการรับสมัคร

  Image description

  เปิดรับสมัครรอบแรกตั้งแต่วันนี้ถึง 9 ก.พ. 63

  เปิดรับสมัครรอบสองตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. ถึง 29 มี.ค. 63

  สมัครสอบ
 • 21/12/62

  ธันวาคม

  วันสอบคัดเลือก

  สอบคัดเลือกรอบแรกตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค. 62 ถึง 9 ก.พ. 63

  สอบคัดเลือกรอบสองตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. ถึง 29 มี.ค. 63

 • 11/2/63

  กุมภาพันธ์

  ประกาศผลสอบคัดเลือกครั้งที่ 1

  ประกาศผลสอบคัดเลือก(สำหรับผู้สอบระหว่างวันที่ 21 ธ.ค. 62 ถึง 9 ก.พ. 63) 11 ก.พ. 63

 • 15/2/63

  กุมภาพันธ์

  สอบสัมภาษณ์ครั้งที่ 1 / School Visit

  สอบสัมภาษณ์ 15 ก.พ. 63

 • 15/2/63

  กุมภาพันธ์

  ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ครั้งที่ 1

  ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 15 ก.พ. 63

 • 22/2/63

  กุมภาพันธ์

  ยืนยันสิทธิ์ครั้งที่ 1

  ยืนยันสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 22 ก.พ. 63

 • 31/3/63

  มีนาคม

  ประกาศผลสอบคัดเลือกครั้งที่ 2

  ประกาศผลสอบคัดเลือก(สำหรับผู้สอบระหว่างวันที่ 15 ก.พ. ถึง 29 มี.ค. 63) 31 มี.ค. 63

 • 5/4/63

  เมษายน

  สอบสัมภาษณ์ครั้งที่ 2 / School Visit

  สอบสัมภาษณ์ 5 เม.ย. 63

 • 5/4/63

  เมษายน

  ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ครั้งที่ 2

  ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 5 เม.ย. 63

 • 21/4/63

  เมษายน

  ยืนยันสิทธิ์ครั้งที่ 2

  ยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 21 เม.ย.

 • 11/05/63

  พฤษภาคม

  เข้าค่าย IDP

  เข้าค่าย IDP 11-22 พ.ค. 63

 • 25/05/63

  พฤษภาคม

  เปิดเทอม

  เปิดเทอม 25 พ.ค. 63

สมัครสอบ | นักเรียนทุน

โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม เปิดรับสมัครนักเรียนทุนรอบที่ 3 โดยนักเรียนที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเกณฑ์การคัดเลือกได้ด่านล่าง และเข้ารับการคัดเลือกโดยสมัครสอบ MSR ภาคทฤษฏี ระหว่างวันที่ 21 ธ.ค. 62 – 29 มี.ค. 63 เท่านั้น

ทุนวิชาการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

ผ่านการคัดเลือกในโครงการต่อไปนี้

 • โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของ สสวท.
 • โครงการสอบคัดเลือกวิชาวิทยาศาสตร์ หรือ คณิตศาสตร์ ของ สพฐ.
 • โครงการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ของ สอวน.
 • โครงการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO)
 • โครงการแข่งขันสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 • โครงการแข่งขันคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ดาวน์โหลดรายละเอียดคุณสมบัติ

ทุนคะแนนสอบ MSR สูงที่สุด

คะแนนสอบคัดเลือกMinimum Standard Requirement (MSR) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 4 สูงที่สุดในการสอบคัดเลือกทั้ง 3 รอบ

จากประกาศของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ทางโรงเรียนจึงมีการปรับการสอบ MSR เป็นรูปแบบออนไลน์ เพื่อความโปร่งใสสำหรับทุนคะแนนสอบ MSR สูงที่สุด โรงเรียนมีความจำเป็นต้องปรับเกณฑ์พิจารณาการคัดเลือก โดยนักเรียนที่เข้าเกณฑ์การรับทุนคะแนนสอบ MSR สูงที่สุด ต้องเป็นนักเรียนที่สอบ MSR ภาคทฤษฏี ตั้งแต่วันที่ 13 ก.ค. 62 – 15 มี.ค. 63 เท่านั้น

นักเรียนและผู้ปกครอง สามารถติดตามประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนคะแนนสอบ MSR สูงที่สุด ได้ในวันที่ 31 มี.ค. 63

ดาวน์โหลดรายละเอียดคุณสมบัติ

ข่าวสาร | และกิจกรรม

Image Description
8
พ.ย.

คุยเรื่องการศึกษาไทยในยุคดิจิทัล กับ Learn Corporation

​เรื่องของการศึกษาเป็นเรื่องที่ทาง Mission to the Moon ของเราหยิบยกกันมาพูดคุยค่อนข้างบ่อยนะครับ เพราะมันเป็นประเด็นที่สำคัญมากจริงๆ


Image Description
30
ก.ย.

สาธิตพัฒนา ปั้นหลักสูตร ID Plan

​โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยมฯ ร่วมกับ เลิร์น คอร์ปอเรชั่น ริเริ่มการเรียนการสอนแบบ ID Plan หลักสูตรเข้มวิชาการผนวกแผนการเรียน ของนักเรียนแบบรายบุคคล ตลอดระยะเวลา 6 ปี


Image Description
28
ก.ย.

สาธิตพัฒนา แผนกมัธยมฯ ปั้นหลักสูตรเข้มวิชาการ

​โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยมฯ ร่วมกับ เลิร์น คอร์ปอเรชั่น ริเริ่มการเรียนการสอนแบบ ID Plan หรือระบบการเรียนการสอนโดยวางแผนการเรียนจากความถนัดผนวกกับการใช้จิตวิทยาเชิงบวก เพื่อสร้างเป็นแผนการเรียนของนักเรียนแบบรายบุคคลตลอดระยะเวลา 6 ปี เพื่อให้ผู้เรียนมุ่งความตั้งใจไปในทิศทางตามอาชีพที่ตนมุ่งหวัง ส่งผลเชิงบวกในระยะยาวตั้งแต่วัยเรียนถึงชีวิตการทำงาน


Image Description
27
ก.ย.

สาธิตพัฒนา แผนกมัธยมฯ ปั้นหลักสูตรเข้มวิชาการผนวกแผนการเรียนรายบุคคล

“โรงเรียนสาธิตพัฒนา”จับมือ “เลิร์น คอร์ปอเรชั่น” พัฒนาระบบการศึกษาระดับมัธยมสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการเบิกทางในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ด้วยแนวทาง 3 Core Pillars ให้สิทธิ์นักเรียนมีโอกาสเลือกความถนัดใช้เป็นวิชาเลือก เพิ่มประสิทธิภาพในการเลือกเรียนและประกอบอาชีพในอนาคต พร้อมเปิดรับนักเรียนใหม่ วันที่ 1 ธ.ค. 62 รวมทั้งนักเรียนทุนเข้าเรียนแบบโรงเรียนประจำ